MIssió a República Dominicana

                                            
LA NOSTRA MISSIÓ a la República Dominicana                                        

                                                                              

  • Introducció: dos llocs de Missió.
  • Plataformes educatives

 

 

Introducció

 

A la República Dominicana, les Escolàpies estan treballant en dos llocs:

  • La Romana, i
  • Santo Domingo

 

 

LA ROMANA

 

A la Romana, al barri de Sávica, és on les Escolàpies inicien la seva missió en la República Dominicana, l’any 1984.

El barri de Sávica és un barri obrer on la majoria de les famílies viuen, principalment, del treball en la indústria de dues empreses nord-americanes: Central Romana, dedicada a la indústria de la Canya de Sucre i, la Zona Franca, dedicada a la indústria tèxtil. Altres famílies viuen d’activitats del comerç particular (petit comerç).

Els/les treballadors/-res de la indústria fan tasques en cadena i no n’obtenen més benefici que el seu sou que no és, en absolut, gran.

Molts joves, per a ajudar a la família, van a treballar i deixen els estudis. Les noies, en un percentatge alt, deserten del batxiller perquè es casen i acaben treballant  a la Zona Franca, en la indústria tèxtil.  

El barri ha crescut des de 1984, però la manca d’estudis fa que no s’evolucioni, la gent està estancada. Tot i així, la gent s’ha conscienciat i tothom vol que els/les seus/seves fills/es estudiïn, cosa que abans no era així.

La situació de les escoles no ajuda. La massificació de l’alumnat fa que els infants amb dificultats no puguin seguir el ritme, les famílies es cansen de veure que no aprenen i als 12 anys abandonen. Teòricament, no poden treballar fins als 18 anys (la majoria d’edat és als 21 anys). Actualment, hi ha molt cursos nocturns (de 18h a 21h de la tarda) i moltes famílies, com dèiem més conscients de la necessitat de treballar, fan que els joves combinin treball amb estudis nocturns.

SANTO DOMINGO

 

L’any 1996, les Escolàpies inicien la seva missió a la capital, Santo Domingo, en un barri de la perifèria, el barri de San Miguel, també conegut com “Los meaditos”. És un barri on la majoria de la població és immigrant del país, o bé haitians i es viu amb una gran precarietat.

Al barri, hi ha un molt d’atur, d’injustícia, de violència, de consum, tant d’alcohol com de droga, i també prostitució. Cercles d’exclusió social difícils d’abordar i de trencar. La necessitat de la intervenció social i educativa que ofereixi alternatives, referents i recursos, tant des de l’àmbit formal com del no formal, es torna imprescindible i urgent.

Les Escolàpies, tant des de l’escola com des dels grups a la parròquia, com des de l’àmbit no formal: afavoreixen el “Campamento” que desenvolupa, des de fa 10 anys, el Projecte sed-bulla de l’associació sed-ESC, i que intenten donar una resposta i oferir oportunitats als/a les menors d’edat per a sortir d’aquests cercles d’exclusió.

 

Plataformes educatives

 

Centre Educatiu “Madres Escolapias” (la Romana-Sávica)

La missió s’inicia a través d’espais d’acollida, de catequesi parroquial, classes de lectura i de matemàtiques, treballs manuals, atenció al grup de joves i altres activitats informals. Va ser més tard, quan es va iniciar la tasca pròpiament escolar.

Avui dia, el centre escolar compta amb 12 aules amb 35 alumnes cada una, en edats des de 3 anys fins a 1r de batxillerat. L’horari és de 7,30h. a 16.00h. I té, actualment, una matrícula de 420 alumnes.

El centre està semisubvencionat i les famílies fan una aportació mensual de 500 pesos (10 €) però moltes famílies no la poden pagar. A l’alumnat se li ofereix: dinar (el almuerzo),  i,  l’esmorzar i berenar (2 meriendas).

Les famílies col·laboren amb una aportació mensual. S’ofereix una programació de formació integral i acompanyament per a les famílies durant l’any.

Tota aquesta tasca, d’alguna manera, ha permès una transformació de la comunitat social i un desenvolupament comunitari. Són moltes les famílies que reben el benefici indirecte de la formació dels seus/seves fills/es i també de la transformació social que s’ha anat produint en el barri.

 

Centre Educatiu Paula Montal (Santo Domingo –San Miguel)

El Centre compta amb 16 aules, 2 línies  des de 3 anys a vuitè grau. Actualment, té una matrícula de 800 alumnes i, al barri, tot i que hi ha diverses ofertes educatives a prop, hi ha un alt percentatge d’infants sense escolaritzar.

Igual que el de la Romana, el C:E: Paula Montal és semisubvencionat pel govern i les famílies aporten 500 € (moltes no poden).

L’escola, situada al mig del barri,  és una clara referència per a les famílies.

 

Casa per a  joves universitàries.

Es tracta d’una Residència Universitària  situada  al C/Paseo de los Médicos N° 27 (zona universitària). 

Per aquest curs, n’està prevista l’obertura, i està dirigida a joves, que, amb el desig de realitzar la seva carrera universitària, necessiten una llar on allotjar-se,  ja que la seva família, en situació social desfavorida, no pot procurar-los-hi un habitatge, ni tan sols el passatge diari per anar-hi.

La Residència ofereix un espai senzill i familiar amb els recursos adequats per a l’estudi, en una zona de fàcil accés on s’arriba a peu a diversos campus universitaris.