Projectes sed-ESC

 

ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA ESCOLAPIA


 

L’ Asociación Socioeducativa Escolapia (Asoc. sed-ESC) és una entitat sense ànim de lucre que neix l’any 2008 per donar suport als projectes socioeducatius d’educació no formal d’Escolàpies així com als Projectes de Cooperació.

Les seves finalitats, segons estatuts, són les següents:

 • L’acció educativa i social en l'àmbit no formal per facilitar la igualtat d'oportunitats per a nens/es en risc d'exclusió social.
 • L'acció educativa i social acció en àmbits de promoció de la dona i el treball amb les famílies.
 • L'acció preventiva de formació per a l'acció d'educació social en adolescents i joves des dels 15 anys. 
 • Educar la joventut a partir dels 15 anys, en el compromís social i comunitàri mitjançant la participació en projectes d’acció social, educativa i de cooperació per al desenvolupament.
 • Cooperar amb els països relacionats amb la província Escolàpia de Catalunya (Senegal, República Dominicana) en la programació i execució de projectes d’intervenció socioeducativa amb nens, joves, dones i famílies, així com en la formació d'educadors/es autòctons/es que puguin donar continuïtat als projectes que s'inicien en períodes estivals.
 • Cooperar amb entitats socials i educatives amb finalitats semblants.

Actualment porta a terme tres projectes:

 

Projecte sed-vies                            

 

És un projecte que neix a l'any 2003 per donar suport a infants i joves, tant autòctons com immigrants, en situació social desfavorida i amb necessitats educatives i, indirectament, a les seves famílies, .

A més a més, es consideren també beneficiaris del projecte els joves entre 16 i 18 anys que s'inicien en el Voluntariat. Com a Prevoluntaris/es aprenen des de l'encontre interpersonal i l'acció social a ser ciutadans/es amb compromís social i participació activa.

El Projecte actualment funciona matí i tarda i porta endavant tots els següents programes:

 

                                                                          

Projecte sed-bulla                           

                   

El projecte sed-bulla és un projecte socioeducatiu de cooperació que es desenvolupa, principalment, al barri de San Miguel, un barri de la perifèria de Santo Domingo, també conegut per "Los Meaditos".

En aquest barri, les Escolàpies tenen un centre educatiu: Centre Educatiu Paula Montal.

En aquest Projecte participa cada any, al mes de juliol, al Camp de Cooperació, un grup de voluntariat espanyol,
d'unes dotze persones, que prèviament han participat en una formació i posteriorment es comprometen a participar en una difusió del Projecte.

Actualment comporta dos fronts molt clars:

 • El treball a través de l'experiència del "Campamento" amb infants i joves del barri, de l'escola, i sobre tot, infants i joves no escolaritzats durant l'any.
 • L'empoderament de joves del barri a través de la formació,
  l'acompanyament i la facilitació de recursos per tal que siguin capaços de liderar processos de transformació del barri a través de l'educació, i, concretament de l'educació en el lleure.

 

       El "Campamento"

      Al "Campamento", participen cada any uns 250-300 infants i joves. Es desenvolupa durant el mes de juliol. Realitzen activitats d'aprenentatge, activitats pròpies del lleure: jocs, dinàmiques, danses, jornades temàtiques i de conscienciació social,  etc., tot entorn a un centre d'interès.

      Durant l'estada al Centre se'ls proporcionen "dos meriendas", el que per nosaltres seria l'esmorzar de mig matí i el berenar. 

       Els objectius estan establerts per grups d'edat: pàrvuls, grups de primària, Teenagers, premonitors/es...

 

     El grup de Joves

     Des de fa 10 anys es treballa, paral.lelament a les activitats del Campamento, en la formació d'un grup de joves dels quals actualment un grup de deu formen part de l'equip motor que, acompanyats/des, i des de Rep. Dominicana, lideren la programació de les activitats per als infants. Els primers dies de juliol, aquestes activitats es comparteixen amb el grup de voluntariat espanyol i entre tots/es es preparen les activitats que es portaran a terme amb els grups d'infants i joves.

     Amb aquests joves es porten a terme tres activitats bàsiques:

 • Experiència d'Acció social y educativa fora del barri. Al juliol de 2016 es va fer una experiència a la parròquia de San Cristobal, experiència a la que es vol donar continuïtat. 
   
 • Acció Barrial, es tracta d'un grup de joves que, a partir d'una recerca prèvia de les millores necessàries en algunes zones del barri: prioritzen les accions segons els recursos disponibles i la seva viabilitat, parlen amb el veïnat per tal de portar-les a terme i per demanar-los col.laboració en el seu manteniment.
   
 • Formació. Des de l'inici de l'experiència la formació dels joves ha anat paral.lela al treball amb els infants. Formació humana, pedagògica i social. Actualment s'està preparant per a l'estiu 2017 un projecte de Formació d'Educadors/es i Directors/es en el Lleure per tal de consolidar un grup de persones amb capacitat i recursos per promoure el lleure en els barris i donar continuïtat durant l'any, tant a la formació com a les activitats per als infants. L'Educació en el Lleure és un àmbit poc desenvolupat a Santo Domingo i que es torna necessari en un entorn on hi ha encara molts infants sense escolaritzar i molt temps, tant a les tardes com els caps de setmana, en el que els infants no tenen gaires alternatives a part de la vida al carrer que, en molts barris, no els proporciona models i referents adequats. 

      Aquest curs, en el que participaràn 65 persones (50 al curs de monitors/es i 15 al de directors/es) estarà reconegut per la Universitat Catòlica de República Dominicana com un "Diplomado" que són cursos temàtics promoguts per la Universitat amb un mínim de 80 hores, una garantia de continguts i amb un interès social per la seva necessitat.

 

                                                                                                                                  

 

Projecte sed-kasumay                        

         

Es tracta d’una experiència que pretén aplegar a persones vinculades a Escolàpies, o que comparteixin les seves inquietuds educatives i socials.

         Comporta tres fases: Formació, Experiència  Educativa a les colònies organitzades per les Escolàpies a Cabrousse a la regió de Casamance, on les escolàpies desenvolupen la seva tasca , i posterior Difusió  de l’experiència als centres educatius de la Fundació Escolàpies i altres entitats on se’ns requereixi.

Formació: Curs previ

 •  Participació en 3 caps de setmana obligatoris, de divendres al vespre fins diumenge a la tarda.
 • i, en 2 matins o tardes, a la seu de la Fundació Escolàpies

         El calendari es concreta a cada convocatòria.

Experiència Educativa

      És el centre de l’experiència i consisteix per una part en la participació en tot el procés de desenvolupament d’unes colònies a Cabrousse: preparació, desenvolupament i avaluació; i en una segona part un coneixement de la missió que les Escolàpies desenvolupen al territori. L’objectiu d’aquest projecte té un caire d'experiència i vol comportar, a no molt llarg termini, la possibilitat de que també escolàpies senegaleses o persones vinculades a elles puguin fer una experiència en colònies als nostres projectes.

     Per tant es tracta de treballar conjuntament amb escolàpies, laics i laiques del Senegal en unes colònies dirigides a 100 infants entre 6 i 14 anys procedents de les diferents poblats i parròquies on les escolàpies desenvolupen la seva missió.                    

Difusió

      Tots els/les participants es comprometen a col·laborar en diferents activitats de difusió un cop finalitzada l’estada al Senegal. Aquestes activitats són principalment:

 • Assistència a les reunions de difusió acordades prèviament.
 • Realització de material didàctic i gràfic de difusió  de l’experiència (power-points, vídeos, articles, etc.)
 • Xerrades a diverses escoles de les escolàpies explicant l’experiència viscuda.
 • Assistència i testimoniatge a la trobada 0 de la següent edició.

Aquestes activitats es prolonguen al llarg del curs següent a la participació a les colònies, i tots/es els/les participants hauran de comprometre’s en alguna d’elles.