Transparència

Aquesta pàgina web està gestionada per l’Institut de Religioses Escolàpies.

Els diners de les aportacions s’ingressen directament a un compte del Banc Popular únicament destinat a la gestió dels projectes que apareixen en aquesta web.

Cada Projecte va associat a un codi, i cada vegada que es fa una aportació per a un projecte, aquesta s’ingressa al compte tenint com a concepte el codi del projecte al que va destinada.

L’Institut és una entitat d’Utilitat Pública i per tant, les aportacions que es facin comporten la desgravació del % que s’indica en fer el pagament i s’explica a la pàgina d’avís legal. El pagament permet generar directament un rebut.

L’Institut transferirà les quantitats destinades a cada projecte a l'entitat o missió que el gestiona, directament als comptes corrents corresponents que, tant els llocs de missió com l’associació sed-ESC, hagin facilitat en publicar els projectes.

La transferència dels diners, en els casos de projectes puntuals o emprenedors, es farà quan es completi la totalitat del Projecte. En aquests projectes es sol.licita ajut per una necessitat puntual o bé per posar en marxa un programa nou.

Aquest tipus de projectes, en el cas que no es completin, s'informarà, a les persones que han participat, que es procedeix, segons l'opció que hagin determinat en fer el pagament, a: retornar-los els diners o bé a traspassar-los al projecte que ells/es hagin decidit.

En els casos de projectes de continuïtat, com que fan referència a beques escolars, ajuts a l''estudi, estada a Foyers, etc., s'aniran transferint els diners, tal i com es vagin completant les beques: 30%, 60%, 100%. I en el cas de no assolir el 30% es transferirà l'equivalent a les beques completades i la resta (que serà sempre menys d'una beca) quedarà com a remanent per a les beques del curs seguënt. Per tant, en aquests tipus de projectes, no es donarà el cas de retorn de diners si no s'ha assolit la totalitat de les beques o ajuts. 

L’Institut té comunitats de religioses tant al Senegal com a la República Dominicana en els poblats i ciutats que hem vist descrits a la pàgina: “Qui som”. També gestiona, amb la participació de varies religioses de la Junta Directiva, els projectes de la Asociación Socioeducativa Escolapia que es porten a terme a València i, coordinats des de la seu central a Barcelona, els projectes de cooperació al Senegal i a la República Dominicana.

 

Per qualsevol consulta les persones de contacte i gestió de la pàgina web són:

  • Inmaculada Oromí llenes
  • Ana Moreno Cabanes

Podeu escriure un correu a info@projectellavor.com

En cas de tenir interès en contactar amb alguna de les seus dels projectes fora d’Espanya, podeu contactar amb la seu provincial per obtenir més informació sobre les persones de contacte i els telèfons de cada seu.

Les seus d’aquestes obres de missió Escolàpia són:

 

Seu Provincial de les Escolàpies en Catalunya

Provincial de Catalunya:  Inmaculada Oromí

Travessera de Gràcia, 117 àtic
08012 BARCELONA – 93 218 60 13

 

Delegació d’Escolàpies en Senegal

ZIGUINCHOR

Notre Dame de Poponguine.
Kande-Leona  Sud.
B.P. 659  Ziguinchor

 

Delegació d’Escolàpies en República Dominicana

Centro Educativo Paula Montal

Avda. Gayetano Germosen, 115
Apdo. 212  2 Centro de los Héroes
Santo Domingo

 

Asociación Socioeducativa Escolapia

Travessera de Gràcia, 117 àtic
08012 BARCELONA – CIF: G64803679
asoc.sed.esc@sed-esc.net

L’ associació té una subseu en València des d’on es gestiona el Projecte sed-vies i on es troba el Centre de Dia de menors sed-vies, programa principal d’aquest projecte.

Centre de Dia de Menors sed-vies

C/Erudito Orellana, 11 Bajos
46008 VALÈNCIA